Deklaracje zgodności III 2022

C-O OPTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                Milanówek  01.03.2022
ul. Dembowskiej 3
05-822 Milanówek

NIP 529-182-31-91

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

My C-O OPTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ deklarujemy z pełną odpowiedzialnością,

że okulary o modelach:

C-O CY 0001-0100; C-O SAY 0001-0100; POL 0100-8100; L1000-7100; A10000-A70200,C2125, Z2221, M2306, M2328, C2115, Z222, M2324, M2327, C2323, M2304, Z2224, M2324, Z2226, M2305, Z2225, M2314, Z2227

ponadto modele okularów mieszczące sie w przedziałach numeracji :

C1000-2999; F2000-2999; M1000-M2999; N9000-N 9999; P2000-P8000; R1000-R9999; S1500-S1599; T2000-T2100,Z2000-Z9999; DD4000-DD36100, 100-200; A1000-A3000

 

oraz modele:

F2602

R1013

T2055

3716

C2622

M2738

F2603

R1014

T2056

3731

C8241

M2750

F2604

R1015

T2057

8068

CB7802

M2751

F2606

R1016

T2058

1PC01

D7391

M2753

F2608

R1017

T2059

1PC06

DB7391

M2755

F2610

R1017

T2061

1PC07

DB8684

M2756

F2611

R1018

T2062

1PC08

DB8686

M2757

F2612

R1018

T2063

1PC14

EB7036

M2758

F2613

R1020

T2065

1PC15

EB7047

M2759

F2615

R1020

T2067

1PC16

EB7054

M2760

F2616

R1021

W2313

1PC17

EB7054

N9903

F2617

R1022

W2316

1PC19

EB7057

N9905

F2617

R1023

W2319

1PC20

EB7058

N9906

F2618

R1024

W2319

1PC21

EB7060

N9911

F2618

R1025

W8706

1PC27

EB7062

N9913

F2754

R1026

X1701

1PC30

EB7064

N9914

G7361

R1027

X1704

1PC32

EB7065

N9915

GB7357

R1028

X1709

1PC33

EB8104

NB8171

GB7358

R1029

X1711

1PC34

EB8106

NB8172

K7302

R1031

Y2816

1PC38

EB8117

NB8173

K7314

R2021

Y7603

1PC39

EB8120

NB8183

K7315

R2025

Y7604

1PC42

EB8123

NB8185

K9309

R2027

Y7607

1PC43

EB8182

QB7703

K9310

R2028

YB7610

1PC45

GB7353

R2023

K9310

R2028

Z1205

1PC47

GB7355

R2029

K9311

R2029

Z2535P

1PC49

GB7356

R2040

K9313

R2038

Z9324

1PC50

GB7358

R2041

M1106

R2043

Z2526

1PC51

GB7361

R2057

M1108

R2048

Z2505

1PC57

GB7391

R2058

M1111

R2049

Z2510

1PC59

GB8556

R2066

M2735

R2052

Z2511

1PC60

GB8558

R2077

M2739

R2054

Z2512

1PC61

IPC24

R9004

M2762

R2055

Z2516

1PC62

IPC67

R9009

M2765

R2056

Z2517

1PC64

JB7370

R9011

M2766

R2056

Z2518

1PC68

JB7378

S1319

M2767

R2058

Z2519

2083CE

JB7383

S1575

M2768

R2058

Z2520

2PC8

KB7301

S1578

M2769

R2059

Z2521

AP2174C1

KB7304

S1579

M2772P

R2062

Z2522

AP3174

KB7307

S1580

M2780P

R2063

Z2523

AP3175

KB7309

S1581

N9921

R2064

Z2524

AP3176

KB7312

S1590

P2006

R2065

Z2525

B8188

KB7315

S1591

P2013

R2068

S4068

C1312

M1118

C2621

P2017

R2070

T2054

C2601

M2721

2079

P2021

R2071

T2066

C2602

M2729

M2737

R1008

R2072

T2070

C2606

M2731

T2077

R1009

RB9054

T2071

C2609

M2732

 

R1010

S1519

T2073

C2611

M2733

 

R1011

S1520

T2075CE

C2617

M2736

 

 

 

 

 

 

Spełniają wymogi zasadnicze następującego Rozporządzenia:


 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG
Odniesienia do właściwych norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:
• EN ISO 12312-1:2013+A1:2015 Ochrona oczu i twarzy -- Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im środki ochrony oczu -- Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych.

 

Milanówek 01.03.2022                                                                                                                                    Cezary Farecki