Deklaracje zgodności

C-O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                Milanówek  01.02.2021
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Dembowskiej 3
05-822 Milanówek

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

My C-O SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że okulary o modelach:
EB7047,NB8171,EB7036,NB8173,EB7036,NB8173,EB7054,NB8172,EB7062,EB7058,KB7312,QB7703,
KB7309,KB7309,KB7307,YB7307,YB7603,KB7304,KB7301,YB7608,YB7607,GB7358,GB7355,YB7604,DB7391,C2606,
C2609,C2621,M2731,M2732,M2737,N9903,
B8188,CB7802,EB7047,EB7057,EB7060,EB7064,EB7065,EB8106,EB8120,B8123,GB7361,W8710,
YB7606,EB8181,EB8104,C8241,EB8117,R9011,M2738,C1312,S1578,S1581,S1590,S1575,S1579,S1591,S1580,S1319,
T2066,T2077,T2073,T2071,T2070TT2054,AP3175,AP2174,Y2811,M2756,Y2809,M2751,M2759,C2601,M2758,AP3176,
T2075,2083,2083,2079,T2078,EB7047,NB8171,EB7036,NB8173,EB7062,EB7058,KB7312,QB7703,KB7309,KB7307,
YB73603,KB7304,KB7301,YB7608,YB7607,YB8311,GB7358,GB7355,YB7604,GB7391,3731,C2606,C2609,C2621,
M2731,M2732,M2737,N9903,N9905,N9906,N9913,N9915,R2029,Z2510,Z2511,Z2512,Z2520, N991,KB7315,Z2505,
NB8183,C2617,3716,NB8185,W2301,M2731,C2622,C2611,R9004,S4068,R2023,R2040,R2058,R2066,C2602,KB7315,A10001,
A10002,A10010,A10011,A1087,A10289,A10315,A10316,A10317,A10318,A10319,A10320,A10321,A0322,A10323,10324,A10325,A10326
,A10327,A10328,A10329,A10330,A20202,A20204,A20205,A20206,A20208,A30109,A30116,A30127,A30128,A30129,A30130,A40180,A40255,
A40324,A40336,A40377,A40342,A40344,A40347,A40348,A40351,A40354,A40355,A40360,A40361,A40364,A40366,A40367,A40368,A40369,
A40370,A40372,A40373,A40376,A40379,A40380,A40381,A40382,A40383,A40385,A40386,A40387,A40388,A40389,A40390,A40392,
A40394,A40395,A40396,A40397,A40399,A40400

Spełniają wymogi zasadnicze następującego Rozporządzenia:
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG
Odniesienia do właściwych norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:
• EN ISO 12312-1:2013+A1:2015 Ochrona oczu i twarzy -- Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu -- Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych.

Milanówek 01.02.2021                                                                                                                                     Cezary Farecki